Правила за "Vodafone Cloud"

Настоящото споразумение между Вас и Vodafone регламентира използването от Ваша страна на продукта Vodafone Cloud, софтуера, услугите и интернет страницата на приложението (“Услугата”). При използване на Услугата Вие се съгласявате да спазвате тези Правила. За територията на Република България Услугата достига до Вас с посредничеството на „Мобилтел“ ЕАД (Мобилтел) и настоящите правила са обвързващи и по отношение на Мобилтел.

„Vodafone Cloud“ позволява на регистрирани потребители да създадат свой профил, където да записват и съхраняват свои файлове и да осъществяват достъп до тях от различни устройства. Този профил осигурява пространство с определен обем за съхранение на данни. В зависимост от тарифния план, клиентът може да закупи допълнително пространство за съхранение на данни.

За използването на Услугата се изискват съвместими устройства, достъп до Интернет и определен софтуер (в зависимост от тарифния план, който ползвате е възможно е да се начисляват такси); може да са необходими обновявания през определени периоди от време; използването на Услугата може да зависи от наличието и/или качеството на тези фактори.

Услугата може да се променя с течение на времето, тъй като Vodafone разработва и добавя нови функции към нея. Vodafone може да прекрати, да спре временно или да промени Услугата по всяко време и без предизвестие. Vodafone може да премахва файлове със съдържание от Услугата по свое усмотрение.

Vodafone добросъвестно ще предоставя Услугата, но не гарантира, че съдържанието, което Вие съхранявате или до което осъществявате достъп чрез Услугата, няма да бъде непреднамерено увредено, загубено или унищожено или премахнато в съответствие с условията на настоящото споразумение. Vodafone и Мобилтел не носят отговорност при възникване на такива инциденти. Потребителите носят изключителна отговорност за поддържане на подходящи алтернативни архиви и за защита на всички записани файлове.

Vodafone и Мобилтел не предявяват права за собственост върху материалите и/или файловете, които Вие предоставяте или запазвате чрез Услугата. Използвайки Услугата обаче, Вие се съгласявате, че Vodafone и/или Мобилтел могат да събират, използват, предават, обработват и поддържат информация, свързана с Вашия профил и регистрираните устройства, за целите на предоставяне на Услугата и нейните функции.

Вие се съгласявате да използвате Услугата само за целите, посочени в настоящото Споразумение и съгласно приложимите закони. Потребител на Услугата може да сигнализира за измамно или незаконно съдържание, получено от него. Подобно съдържание ще бъде предадено на съответните власти, ако бъде открито във Вашия профил. Това може да бъде направено без предизвестие до Вас.

Вие носите отговорност за опазване на тайната на паролата, която използвате за достъп до Услугата, както и за действията чрез Вашия профил, независимо дали се извършват с Ваше разрешение или не. Вие трябва незабавно да уведомите Vodafone или Мобилтел за всяко неоторизирано ползване на вашия профил. Вие приемате, че ако искате да защитите прехвърлянето на данни или файлове към Услугата, ваша е отговорността да използвате защитена криптирана връзка за комуникация.

Vodafone има право да спре временно, да постави ограничение “само за четене”, да архивира или да деактивира профила на потребител по всяко време, с или без причина и с или без предизвестие. Причините за подобно действие включват: (a) нарушения на настоящото Споразумение или на други политики или указания, създадени за Услугата; (б) искане от Ваша страна за спиране или прекратяване на профила Ви; (в) искане и/или нареждане от правораздавателни, съдебни органи или други държавни органи; (г) неочаквани технически проблеми или проблеми със сигурността; (д) участие от Ваша страна в измамнически или незаконни действия; или (е) неплащане от Ваша страна на такси, дължими във връзка с Услугата.

Освен гореизложеното, Vodafone може да прекрати Вашия профил с предизвестие по електронна поща до адреса, свързан с профила Ви, ако (а) Вие преустановите абонамента си към Мобилтел или ако Вашият абонамент бъде преустановен или ако Ви бъде забранен достъпа до мрежата; (б) Вие поискате от Мобилтел/Vodafone да закрие вашия профил в Услугата, или (в) ако Вие сте клиент на предплатена услуга, който има платен абонамент за увеличено пространство за запазване на файлове, но нямате достатъчно кредит по сметката си за покриване на месечната абонаментна такса.

Процедурата за прекратяване е следната: в продължение на 30 дни профилът Ви ще бъде в състояние “само за четене”. Профилът Ви остава активен и можете да осъществявате достъп до него по обичайния начин за разглеждане/преместване/изтриване/редактиране/изтегляне на съществуващите файлове, но няма да имате възможност да качвате нови. Ще получите съобщение по електронна поща до вашия регистриран адрес, което ви уведомява, че профила Ви е в състояние “само за четене” и което съдържа указания как да възстановите нормалното състояние на профила си.

След изтичането на 30-те дни профилът Ви ще бъде преместен в състояние “архивиран” за още 60 дни. Докато са в архивирано състояние, Вашите файлове ще бъдат запазени, но достъп до тях може да се осъществи, само след като се свържете с отдел „Обслужване на клиенти“ за възстановяването му. Ще получите съобщение по електронна поща до Вашия регистриран адрес, което Ви уведомява, че профилът Ви е в състояние “архивиран”, и което съдържа указания как да го активирате отново. В края на периода на архивиране всички файлове ще бъдат изтрити от сървърите завинаги.

Vodafone налага ограничението “само за четене”, архивиране или прекратяване единствено по свое усмотрение и не носи отговорност пред Вас или пред трети лица за щети, които може да възникнат в резултат или поради такова действие.

Всички платени от вас такси преди прекратяване на профила Ви не подлежат на възстановяване, а самото прекратяване не Ви освобождава от задълженията за заплащане на начислените такси или суми.

Нищо в настоящото Споразумение не може да се тълкува като предоставянето на който и да е потребител на някакво участие, собственост, лиценз или друг подобен ресурс, използван от потребителя във връзка с Услугата.

Обърнете внимание, че нямате право да възпроизвеждате, копирате, дублирате, продавате, препродавате, отдавате под наем или търгувате с Услугата (или каквато и да е част от нея) за каквито и да било цели.

Запазваме си правото да преразглеждаме и променяме настоящите Правила по всяко време, като най-актуалната версия винаги ще бъде публикувана на уеб сайта ни. При съществени промени Vodafone или Мобилтел може да Ви изпрати съобщение, с което Ви уведомява за тях по електронната поща на основния адрес, свързан с Вашия профил. Ваша отговорност е да проверявате сайта и/или основния си електронен адрес за подобни известия. При условие, че продължавате да осъществявате достъп или да ползвате Услугата след влизане на промените в сила, вие се съгласявате да спазвате променените Правила.