Правила за "Vodafone Contacts"

Правила и Лицензионно споразумение с Краен потребител

Това е лицензионното споразумение между Вас, потребителят на приложение „Vodafone Contacts“ и Vodafone по отношение на използването на това приложение (“Услуга”). С използването на Услугата Вие приемате, че сте прочели и сте съгласни с тези Правила. Трябва да имате навършени 18 години, за да използвате Услугата и да сте страна по Лицензионното споразумение. Ако не приемате тези Правила, Ви молим да не регистрирате профил. За територията на Република България Услугата достига до Вас с посредничеството на „Мобилтел“ ЕАД (Мобилтел) и настоящите правила са обвързващи и по отношение на Мобилтел.

Услуга

Ползването на Услугата е безплатно, но достъпът до нея и обмена на информация може да бъде таксуван в съответствие с Вашия тарифен план. Моля, имайте предвид, че такива такси могат да бъдат значително по-високи, ако използвате Услугата в роуминг.

По силата на това споразумение Ви предоставяме неизключителен, непрехвърлим лиценз за изтегляне, инсталиране, актуализиране и използване на Услугата на Вашето устройство само за лична употреба.

Услугата е собственост на Vodafone и/или която и да е трета страна, от която Vodafone е получил права за предоставяне на Услугата, защитени с авторско право. Всички права върху Услугата остават собственост на Vodafone и/или третата страна и Вие не получавате никакви права върху приложението, освен описаните в настоящите Правила. Вие нямате право да копирате или променяте Услугата по никакъв начин или да я преотстъпвате, или отдавате под наем, освен както това е предвидено в тези Правила.

Услугата е достъпна на определени устройства. Моля, проверете дали Вашето устройство е съвместимо с Услугата преди да създадете профил.

Услуга Ви позволява:

Трябва да се регистрирате, за да използвате Услугата. Може да се регистрирате чрез мобилното приложение или чрез интернет. С регистрацията си Вие давате съгласието си приложението да управлява Вашите контакти. Ние не можем да гарантираме, че всички устройства са съвместими с Услугата. За да видите кои устройства са съвместими, моля отидете на http://contacts.mtel.bg. Ние не гарантираме и не носим каквато и да е отговорност за работата на устройството, използвано за достъп до Услугата.

Услугата е за ваша лична, нетърговска употреба и само за използване от устройството, което притежавате.

Прекратяване на услугата и изтриване на профила.

Вие имате право да прекратите използването на Услугата по каквато и да е причина и по всяко време. Ние имаме право да преустановим ползването на Услугата от Ваша страна без предизвестие в случай на нарушение на тези Правила или, например, ако Вие осъществявате или подкрепяте поведение, което може да доведе до дейности, които възпрепятстват използването на Услугата от други лица, или е свързано със събиране на лична информация за други потребители на услуги по каквато и да е причина, или може да навреди на нашата репутация и добро име или репутацията и доброто име на трета страна.

Ние имаме право да прекратим Услугата по каквато и да е причина с 30-дневно предизвестие.

Ако не използвате Услугата за 6 месеца или повече, ние имаме право да прекратим ползването на Услугата и да изтрием Вашия профил и всички свързани с него данни, освен ако Вие използвате Услугата отново в рамките на 30 дни от нашето предизвестие за прекратяване на Услугата и изтриване на акаунта Ви.

В случай на смяна на мобилния оператор, ние имаме право да преустановим ползването на Услугата и Вашия профил автоматично, като всички свързани с него данни ще бъдат изтрити. Ще разполагате с 30 дни, за да копирате данните си.

Ограничения на Услугата

Устройството Ви трябва да отговаря на системните изисквания за инсталирането и използването на Услугата, включително и за получаване на актуализации или настройки през определени периоди от време, за да продължите да използвате Услугата.

Ние не гарантираме и не носим каквато и да е отговорност за работата на устройството, използвано за достъп до функциите на Услугата. За да използвате Услугата е необходимо да имате съвместимо устройство, мобилна връзка, достъп до интернет, инсталирано приложение „Vodafone Contacts“.

Гаранция

Ние предприемаме всички необходими технически мерки, за да можем да Ви осигурим Услугата, но нейното предоставяне зависи също и от устойчивостта на интернет средата. В този смисъл не носим отговорност, ако предоставянето на Услугата е засегнато от обстоятелства, които не са под наш контрол.

Услугата се предоставя “както е” и до степента, разрешена от приложимото право. Изключваме всички декларации, гаранции и други условия, които не са изрично посочени в тези Правила, включително всички подразбиращи се гаранции или условия за ненарушаване на правата на трети страни и пригодност за определена цел във връзка с използването на Услугата и свързания с нея софтуер. Ние не гарантираме, че използването на Услугата ще бъде непрекъснато на разположение по всяко време или безрисково. Вие се съгласявате, че използването на Услугата е на Ваш собствен риск. Не гарантираме, че Услугата ще работи винаги без грешки, без прекъсвания или други проблеми или че тя ще оправдае очакванията на потребителите. Не носим отговорност за вреди настъпили от ползването на Услугата или каквито и да е други вреди, включително, но без изброяването да е изчерпателно: загуба на печалба, загуба на данни или пропуснати ползи, загуба или вреда, които не са пряко причинени от нас, или които не бихме могли да предвидим по времето, когато се сключва настоящото споразумение. Условията на това споразумение не засягат правата, които може да имате съгласно закона и които ние не можем да изключим с договорни уговорки с Вас.

Вашата лична информация

По време на регистрацията, Вие ще регистрирате следната лична информация:

Лична информация и информация, която предоставяте при регистрацията за Услугата се съхранява по защитен начин в сървърите на Vodafone и нашите партньори за предоставянето на Услугата. Вашият имейл адрес се използва за изпращането на имейли от системата, като потвърждение на Вашата регистрация и парола, напомняния за актуализации и за промени, направени за тази Услуга, включително всички обявления, които се налага да Ви изпратим по отношение на използването на Услугата. Уверяваме Ви, че ние няма да използваме Вашия и-мейл адрес за маркетингови цели, освен ако не е договорено друго.

Промяната на настоящите Правила

Ние можем да променяме тези Правила и самата Услуга по всяко време като в случай, че промените накърняват правата Ви, ще Ви изпратим най-малко 30 дни предизвестие за промяната. Вие може да прекратите използването на Услугата по всяко време.

За връзка с нас

Ако имате някакви въпроси, свързани с тези Правила или ако искате да се свържете с нас по някаква друга причина, моля отидете на https://www.mtel.bg/pomosht-svarzhi-se-s-nas

Други

Това представлява цялото споразумение между крайните потребители и Vodafone. В това споразумение не се засяга въпросите по закупуването на устройство или ползване на СИМ карта.